Kazan.io da "c" için Nəzərdən Keçirilen Onlayn Müəssisələr;

C-Da - Choi

Chro - Cryp

Cryp - CZ10