Kazan.io da "n" için Nəzərdən Keçirilen Onlayn Müəssisələr;

N26 - Nuve